Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Logo
Ilustracja
Państwo  Polska
Data utworzenia 1990
Prezes Marek Niechciał
Wiceprezes Michał Holeksa
Budżet 68,47 mln zł (2017)[1]
Zatrudnienie 452 (2017)[2]
Adres
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ziemia52°14′04,2″N 21°00′47,3″E/52,234500 21,013139
Strona internetowa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – polski urząd antymonopolowy obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji rządowej, działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów[3]. Organizację Urzędu określa statut nadany w drodze zarządzenia przez Prezesa Rady Ministrów[4].

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Historia

Pierwszym organem antymonopolowym w rodzącej się polskiej gospodarce wolnorynkowej był minister finansów, który swoje działania w zakresie ochrony krajowego rynku oraz jego uczestników przed praktykami monopolistycznymi jednostek gospodarczych realizował, korzystając z przyznanych mu kompetencji przez ustawę z 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej[5].

W celu zapewnienia rozwoju konkurencji, ochrony podmiotów gospodarczych narażonych na stosowanie praktyk monopolistycznych oraz ochrony interesów konsumentów, ustawą z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym[6] powołano Urząd Antymonopolowy, jako centralny organ administracji państwowej w sprawach przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, podległy Radzie Ministrów. Uchylona została poprzednia ustawa, tym samym minister finansów utracił kompetencje organu antymonopolowego na rzecz Urzędu Antymonopolowego. W 1996 nastąpiła zmiana nazwy Urzędu na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie funkcję organu antymonopolowego pełni Prezes Urzędu.

Organizacja

Prezes Urzędu

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu.

Prezes Urzędu jest:

 • organem wykonującym zadania nałożone na władze państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie art. 84 i art. 85 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W szczególności Prezes Urzędu jest właściwym organem ochrony konkurencji w rozumieniu art. 35 rozporządzenia nr 1/2003/WE,
 • jednolitym urzędem łącznikowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 2006/2004/WE oraz, w zakresie swoich ustawowych kompetencji, jest właściwym organem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 2006/2004/WE.

Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje Prezesa Urzędu spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Odwołany Prezes Urzędu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.

Lista Prezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kierownictwo

 • Marek Niechciał – prezes od 12 maja 2016
 • Michał Holeksa – wiceprezes od 28 sierpnia 2017

Jednostki organizacyjne

W skład Urzędu wchodzą komórki organizacyjne:

 • Biuro Budżetu i Administracji
 • Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 • Biuro Prasowe
 • Biuro Prezesa
 • Departament Analiz Rynku
 • Departament Inspekcji Handlowej
 • Departament Kontroli Koncentracji
 • Departament Laboratoriów
 • Departament Monitorowania Pomocy Publicznej
 • Departament Nadzoru Rynku
 • Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów
 • Departament Ochrony Konkurencji
 • Departament Prawny
 • Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia

Wydatki i dochody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są realizowane w części 53 budżetu państwa[7]. Najważniejsze źródło dochodów Urzędu stanowią kary nakładane na przedsiębiorstwa za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji.

W 2017 wydatki UOKiK wyniosły 68,47 mln zł, a dochody 39,89 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 452 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6345 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2018 wydatki Urzędu zaplanowano w wysokości 75,63 mln zł, a dochody 26,03 mln zł[8].

Działalność

Dla potrzeb konsumentów szukających bezpłatnej porady w 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił na stronie serwisu internetowego UOKiK centrum elektronicznych porad[9].

UOKiK prowadzi rejestr, który gromadzi niezgodne z prawem zapisy, tak zwane klauzule niedozwolone (abuzywne)[10].

UOKiK prowadzi działalność edukacyjną. Od 2008 r. organizowany jest konkurs na najlepszą pracę magisterską. Pierwsze dwie edycje poświęcone były ochronie konkurencji, a w 2011 r. poszerzono tematykę o ochronę konsumentów. Od 2015 r. wybierane są również najlepsze prace doktorskie[11].

Krytyka działań UOKiK

Jego decyzje krytykowane były m.in. przez związki zawodowe działające w spółce Baterpol za zakaz przejęcia przedsiębiorstwa Orzeł Biały[12][13]. Słuszność tej decyzji została potwierdzona przez sąd[14].

Zezwolił na połączenie satelitarnych platform cyfrowych n i Cyfra+ w nc+, mimo że stwierdził, że „na obszarach nieobjętych działalnością sieci kablowych operatorzy platform satelitarnych konkurują wyłącznie między sobą”, a z sieci kablowych korzysta 4,6 mln gospodarstw domowych z 13,5 mln w Polsce[15].

Zobacz też

Przypisy

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 1/10, 2/89. [dostęp 2018-09-19].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2018. s. 17. [dostęp 2018-09-19].
 3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (
 4. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.. W: Dz. U. poz. 291 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2018. s. 22, 63. [dostęp 2018-09-19].
 5. UOKiK uruchomił bezpłatne e-porady dla konsumentów. PRNews.pl (Dostęp: 2012-07-19).
 6. E-commerce: możesz stracić nawet 10 procent przychodów za zeszły rok. PRNews.pl (Dostęp: 2012-11-27).
 7. UOKiK - Edukacja - Konkursy - Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, www.uokik.gov.pl [dostęp 2019-10-17] (pol.).
 8. hutnictwo.wnp.pl.
 9. parkiet.pl.
 10. SOKiK: przejęcie Baterpolu przez Orzeł Biały ograniczyłoby konkurencję. wnp.pl.
 11. Pasztet z NC+. Robotę UOKiK zrobili użytkownicy Facebooka Wyborcza.biz.

Linki zewnętrzne

Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 5 listopada 2007. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.
Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urząd_Ochrony_Konkurencji_i_Konsumentów