Szkoła artystyczna

Szkoła artystyczna – rodzaj szkoły w Polsce realizującej kształcenie ogólne i artystyczne lub wyłącznie kształcenie artystyczne, w zakresie muzyki, plastyki, baletu (tańca) lub sztuki cyrkowej. Może być szkołą publiczną lub niepubliczną.

Kształcenie ogólne i artystyczne

Kształcenie wyłącznie artystyczne

Zobacz też

Bibliografia

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych ()
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych ()
Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoła_artystyczna