Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 25 maja 2018
Pierwszy PUODO Edyta Bielak-Jomaa[a]
Długość kadencji 4 lata
Obecny PUODO Jan Nowak
Obecny od 16 maja 2019 r.
Siedziba Warszawa
Strona internetowa

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych[1]. Jest również organem nadzorczym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)[2].

Zadania

  • rozpatrywanie wniosków o certyfikację, o której mowa w art. 42 RODO[3]
  • akredytowanie podmiotów monitorujących zatwierdzonych kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40 RODO i prowadzenie wykazu tych podmiotów[4]

Wyznaczanie

Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu[5]. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Prezes Urzędu po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Urzędu [6].

Osoby pełniące funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Następstwo prawne

Prezes Urzędu jest prawnym kontynuatorem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zachował jego majątek, wierzytelności oraz przejął wszczęte przez niego postępowania[7].

Uwagi

  1. a b Ukończyła kadencję rozpoczętą jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Przypisy

  1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (
  2. Art. 32 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych
  3. Art. 15-26 ustawy o ochronie danych osobowych
  4. art. 28-33 ustawy
  5. Art. 34 ust. 34 ustawy
  6. Art. 34 ust. 6 ustawy
  7. Art. 159-171 Ustawy o ochronie danych osobowych
Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezes_Urzędu_Ochrony_Danych_Osobowych