Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 25 maja 2018
Pierwszy PUODO Edyta Bielak-Jomaa
Długość kadencji 4 lata
Obecny PUODO Jan Nowak
Obecny od 16 maja 2019 r.
Siedziba Warszawa
Strona internetowa

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych[1]. Jest również organem nadzorczym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)[2].

Prezes Urzędu jest prawnym kontynuatorem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zachował jego majątek, wierzytelności oraz przejął wszczęte przez niego postępowania[3].

Osoby pełniące funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przypisy

  1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (
  2. Art. 32 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych
  3. Art. 159-171 Ustawy o ochronie danych osobowych
Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezes_Urzędu_Ochrony_Danych_Osobowych