Portal:Powiat kolski

< Portale < Geografia < Europa < Polska < Wielkopolskie < Powiat kolski


PORTAL POWIAT KOLSKI

POL powiat kolski COA.svg
POL województwo wielkopolskie powiat kolski map.svg

Powiat kolski – położony jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Jego siedzibą jest miasto Koło. Powierzchnia powiatu wynosi 1011,03 km², liczba mieszkańców 88 759. Przez powiat przebiega Autostrada A2 oraz krzyżują się linie kolejowe Warszawa - Poznań Główny i Śląsk - Wybrzeże. Głównym zajęciem mieszkańców powiatu jest rolnictwo i przemysł, głównie wydobywczy (sól kamienna), ceramiczny i spożywczy. Graniczy z powiatami: konińskim, tureckim (województwo wielkopolskie), kutnowskim, łęczyckim, poddębickim (województwo łódzkie), radziejowskim oraz włocławskim (województwo kujawsko-pomorskie).

Podział administracyjny  

Powiat kolski-gminy mapka.png

Gmina miejska:

Gminy wiejskie:

Gminy miejsko-wiejskie:

Wybrana miejscowość  

POL Kłodawa COA.svg

Kłodawa to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie kolskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kłodawa. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. konińskiego. Według danych z 30 czerwca 2006 miasto miało 6844 mieszkańców.

Kłodawa leży na Wysoczyźnie Kłodawskiej, nad Rgielewką (dopływ Warty). W mieście znajduje się największa czynna kopalnia soli (sól kamienna, sól potasowa i sól magnezowa).

Kłodawa była małą osadą przykościelną powstałą w XI w. Prawa miejskie uzyskała przed 1430, utraciła w 1870, w 1925 odzyskała. Znacznie zniszczona podczas wojen w XVII w. oraz podczas II wojny światowej (zginęło ponad 3 tys. mieszkańców). Na przedmieściach znajduje się cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej. Kościoły: drewniany z 1557 i późnobarokowy (1718-1765) z byłym klasztorem karmelitów.


Wyróżniony artykuł  

Chełmno - Pomnik 01.JPG
Kulmhof Forest-2005-06-24-1.JPG

SS Sonderkommando Kulmhof, Vernichtungslager Kulmhof - obóz zagłady założony przez Niemców we wsi Chełmno nad Nerem. Funkcjonował od jesieni 1941 roku do kwietnia 1943, oraz na krótko w 1944 roku. Kulmhof był przede wszystkim ośrodkiem zagłady dla ludności żydowskiej z wcielonego do III Rzeszy "Kraju Warty" (Wartheland). Tym niemniej kierowano tam również transporty romskie, rzadko inne. Podobnie do obozów zagłady w Bełżcu lub w Treblince o lokalizacji zdecydowała sieć transportu i stosunkowe odludzie zalesionych terenów. Obóz został utworzony wyjątkowo szybko. Zagospodarowano istniejący pałac otoczony parkiem, wysiedlono okoliczną ludność i przejęto budynki mogące służyć celom obozowym. Transporty przybywały już od grudnia 1941, ofiary mordowano przez zagazowanie spalinami w ciężarówkach. Obóz ostatecznie przestał istnieć w dniu 17 stycznia 1945 w przeddzień wkroczenia Armii Czerwonej. W obozie zginęło ponad 250 000 ludzi.

Powiat w obiektywie  

Kościół Wniebowzięcia NMP w Dębach Szlacheckich

Stolica powiatu - Koło  

POL Koło COA.svg

Koło - miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w Kotlinie Kolskiej, nad Wartą. Siedziba powiatu kolskiego i gminy miejskiej Koło. W latach 1975-1998 administracyjnie należało do województwa konińskiego. Według danych z 2005 r. miasto miało 23 251 mieszkańców. Położone przy drodze krajowej nr 92 i linii kolejowej Poznań - Warszawa. Prawa miejskie od 1362 roku. Od XV w. do 1716 r. miejsce sejmików generalnych prowincji wielkopolskiej. Obecnie duży ośrodek przemysłu ceramicznego i spożywczego. Do najciekawszych zabytków zalicza się: ruiny zamku z XIV w., gotycki kościół farny z XV w. oraz kompleks kościoła i klasztoru oo. bernardynów.

Artykuł na medal  

Kościół w Dobrowie

Fundacja dobrowska, zwana także Dobrowszczyzną, była anonimowym lub nieudokumentowanym nadaniem części prywatnych dóbr ziemskich w Wielkopolsce na rzecz zakonu cystersów i jego misji ewangelizacyjnej wśród pogańskich Prusów. Nazwa fundacji pochodzi od wsi Dobrów w województwie wielkopolskim, powiecie kolskim, gminie Kościelec w pobliżu ujścia Neru do Warty. Zespół dóbr obejmował obok Dobrowa także kilka innych wsi: Leszno, Rzuchów, Szadów i Kwiatków. Fundację najczęściej wiąże się z postacią domniemanego arcybiskupa gnieźnieńskiego, świętego Bogumiła z Dobrowa. Zdaniem części badaczy ten arcybiskup miał pochodzić z rycerskiego rodu Leszczyców, być dobroczyńcą zakonu cystersów i zasiadać na stolicy gnieźnieńskiej w latach 1187-1199, a następnie wybudować w Dobrowie erem, gdzie rzekomo zamieszkiwał przez pięć lat jako pustelnik. Inni badacze przesuwają działalność Bogumiła na XI wiek i nie wiążą go z fundacją dobrowską.

Czy wiesz, że...  

...powiat kolski został utworzony w 1867 r. i należał wówczas do guberni kaliskiej?

...w Chełmnie nad Nerem w latach 1941-1945 działał niemiecki obóz zagłady Kulmhof, w którym zginęło ponad 200 000 ludzi?

...w kłodawskiej kopalni soli znajduje się najgłębsza na świecie trasa turystyczna?

...pierwszy kościół na tych ziemiach zbudowano w Kościelcu w XII wieku?

...na terenie gminy Osiek Mały znajdują się złoża węgla brunatnego?

...przez powiat przebiega 25 km odcinek autostrady A2?

...na stacji kolejowej w Kole, w czasach II wojny światowej miała miejsce przesiadka Żydów na wagony wąskotorówki?

...od 1999 r. powiat kolski jest najbardziej wysuniętym na wschód powiatem województwa wielkopolskiego?

...na przełomie XII i XIII wieku w Dobrowie mieszkał św. Bogumił - patron Ziemi Kolskiej?

Zabytki  

Pozostałe portale na polskojęzycznej Wikipedii

Portal.svg
Przypisy
Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Portal:Powiat_kolski