Partie polityczne w Polsce

Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Portal Polska

Partie polityczne w Polsce – lista działających na terenie Polski (oraz skupiających Polaków w okresie zaborów, a także działających na emigracji w okresie PRL) partii i innych ugrupowań politycznych. Zawiera spis wszystkich aktualnie zarejestrowanych partii politycznych oraz listy wybranych partii, koalicji i działających na zasadzie partii ugrupowań z przeszłości (a także aktualnie działających koalicji).

Aktualnie zarejestrowane partie

Poniższa lista pochodzi głównie z wykazu partii politycznych publikowanego przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW), który to wykaz jest sporządzany na podstawie informacji z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie[1]. Przyczyny odstępstw od wykazu PKW wyjaśnione są w odpowiednich przypisach.

Partie reprezentowane w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim

Liczby w nawiasach wskazują mandaty uzyskane po wyborach do danej izby, kiedy różnią się od obecnego stanu reprezentacyjnego.
Pogrubioną czcionką zostały oznaczone partie obecnie sprawujące władzę (wchodzące w skład koalicji rządzącej).

Nazwa Skrót Logo Strona Lider Sejm Senat PE Ideologia Daty założenia
i rejestracji
Nr EwP
Prawo i Sprawiedliwość PiS Prawo i Sprawiedliwość (logo).jpg [1] Jarosław Kaczyński 222[i]
(217)
56[ii]
(52)
23 narodowy konserwatyzm[2], solidaryzm[3] 29 maja 2001
13 czerwca 2001
124
Platforma Obywatelska PO [2] Grzegorz Schetyna 143
(138)
28[iii]
(33)
14 chrześcijańska demokracja[2], socjalliberalizm[4], konserwatywny liberalizm[2], proeuropeizm 24 stycznia 2001
5 marca 2002
131
Polskie Stronnictwo Ludowe PSL Polnische Bauernpartei (PSL) Logo.svg [3] Władysław Kosiniak-Kamysz 15
(16)
1 3 agraryzm, chrześcijańska demokracja[2], centryzm 5 maja 1990[iv]
7 stycznia 1998[v]
34
Nowoczesna .N Nowoczesna logo.svg [4] Katarzyna Lubnauer 14
(28)
0 0 liberalizm, centryzm, proeuropeizm 31 maja 2015
25 sierpnia 2015
362
Porozumienie Porozumienie.png [5] Jarosław Gowin 12
(8[vi])
4
(6[vi])
1 konserwatywny liberalizm, chrześcijańska demokracja 4 listopada 2017
22 czerwca 2018[vii]
333
Solidarna Polska SP Solidarna Polska Logo.png [6] Zbigniew Ziobro 6
(9)
2 2 solidaryzm, narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm 24 marca 2012
1 czerwca 2012
319
Konfederacja Wolność i Niepodległość[5] Konfederacja [7] Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Grzegorz Braun 4
(0)
0 0 konserwatywny liberalizm, twardy eurosceptycyzm, nacjonalizm 27 lutego 2019
lipiec 2019
?
Unia Europejskich Demokratów UED Union of European Democrats.png [8] Elżbieta Bińczycka 4
(0)
0 0 centryzm, proeuropeizm, socjalliberalizm 12 listopada 2016
29 grudnia 2016[viii]
12
Unia Polityki Realnej UPR LogoUPR.gif [9] Bartosz Józwiak 4
(2)
0 0 konserwatywny liberalizm, narodowy konserwatyzm, narodowy liberalizm, eurosceptycyzm 14 listopada 1987
6 listopada 1998[ix]
23
Wolni i Solidarni WiS [10] wakat 3
(0)
0 0 solidaryzm 18 maja 2016
18 listopada 2016
366
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja[6] KORWiN [11] Janusz Korwin-Mikke 2[x]
(0)
0 0 konserwatywny liberalizm, twardy eurosceptycyzm, regionalizm 22 stycznia 2015
23 czerwca 2015
343
Partia Republikańska[7] PR [12] Marcin Wolak 1
(0)
0 0 konserwatywny liberalizm, republikanizm, eurosceptycyzm 20 września 2017
2018
377
Prawica Rzeczypospolitej Prawica Prawica Rzeczypospolite logo.png [13] Bogusław Kiernicki 1 0 0 narodowy konserwatyzm, narodowy katolicyzm 19 kwietnia 2007
6 czerwca 2007
266
Regionalna. Mniejszość z Większością RMW [14] Ryszard Galla 1
(0)
0 0 regionalizm, chrześcijańska demokracja, centryzm 10 sierpnia 2017
6 lutego 2018
375
Ruch Narodowy RN [15] Robert Winnicki 1[x]
(5)
0 0 narodowy konserwatyzm, twardy eurosceptycyzm, narodowy katolicyzm, nacjonalizm 10 grudnia 2014
28 lutego 2018[xi]
371
Skuteczni [16] Piotr Liroy-Marzec 1
(0)
0 0 liberalizm, eurosceptycyzm luty 2017
15 kwietnia 2019
394
Biało-Czerwoni BC [17] Aleksandra Popławska 0 1 0 socjalliberalizm, socjaldemokracja, antyklerykalizm, proeuropeizm 29 czerwca 2015
25 sierpnia 2015
358
Sojusz Lewicy Demokratycznej SLD Bund der Demokratischen Linken Logo.svg [18] Włodzimierz Czarzasty 0 0 5 socjaldemokracja[2], socjalliberalizm, proeuropeizm 15 kwietnia 1999
17 maja 1999
87
Wiosna Wiosna Roberta Biedronia - logo.png [19] Robert Biedroń 0 0 3 socjaldemokracja, socjalliberalizm, zielona polityka, antyklerykalizm, proeuropeizm 29 czerwca 2018 386

Uwagi

 1. W klubie PiS zasiada 240 posłów – łącznie z przedstawicielami Porozumienia, Solidarnej Polski i Partii Republikańskiej – natomiast 1 członek PiS znajduje się poza klubem.
 2. W klubie PiS zasiada 62 senatorów – łącznie z przedstawicielami Porozumienia i Solidarnej Polski – natomiast 1 członek PiS znajduje się poza klubem.
 3. Grupa Senatorów PO liczy 27 członków – łącznie z domniemanym Biało-Czerwonych – natomiast 2 członków PO znajduje się poza klubem.
 4. W obecnej formie.
 5. Po raz ostatni. Prawdopodobnie po raz pierwszy partia została zarejestrowana w 1990.
 6. a b Jako Polska Razem.
 7. Data przerejestrowania Polski Razem, zarejestrowanej 14 lutego 2014.
 8. Data przerejestrowania Partii Demokratycznej – demokraci.pl, na którą 10 czerwca 2005 została przerejestrowana Unia Wolności, po raz ostatni zarejestrowana 5 stycznia 1998.
 9. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 6 grudnia 1990.
 10. a b Jednocześnie Konfederacja Wolność i Niepodległość.
 11. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 11 lutego 2015.

Pozostałe partie

Nazwa Skrót Logo Strona Lider Ideologia Daty założenia
i rejestracji
Nr EwP
Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów AZER [20] Wojciech Kornowski solidaryzm, społeczna gospodarka rynkowa, agraryzm 1 sierpnia 2018 384
Aktywni Samorządowcy AS Zygmunt Worsa 27 kwietnia 2018 381
Alternatywa Społeczna AS [21] Krzysztof Przybylak narodowa demokracja, chrześcijańska demokracja 16 listopada 2018 387
Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej ChDRP [22] Lech Wałęsa chrześcijańska demokracja wrzesień 1997
12 maja 2004[i]
176
Demokracja Bezpośrednia DB Demokracja Bezpośrednia logo.svg [23] Adam Kotucha demokracja bezpośrednia 24 marca 2012
17 sierpnia 2012
322
Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska EWO-PP [24] Jan Szczepankiewicz konserwatyzm, narodowy liberalizm 25 maja 2008
12 lutego 2009
293
Godne Życie [25] Grzegorz Masierowski demokracja bezpośrednia, patriotyzm 2015
21 stycznia 2016
363
II Rzeczpospolita Polska II RP [26] Jan Zbigniew Potocki konserwatyzm 2017
24 stycznia 2018[ii]
243
Inicjatywa Feministyczna IF Inicjatywa Feministyczna.png [27] Elżbieta Jachlewska, Katarzyna Kądziela, Iwona Piątek feminizm, socjaldemokracja, socjalliberalizm, proeuropeizm 11 stycznia 2007 259
Inicjatywa Obywatelska IO [28] Adam Morawiec 2017
13 lipca 2018
382
Inicjatywa Polska iPL [29] Barbara Nowacka socjalliberalizm, socjaldemokracja, antyklerykalizm, proeuropeizm 20 lutego 2016
4 czerwca 2019
401
Jeden-PL 1-PL [30] Włodzimierz Zydorczak demokracja bezpośrednia, liberalizm, proeuropeizm 2015
7 sierpnia 2017[iii]
372
Jedność Narodu JN [31] Gabriel Janowski narodowa demokracja, ordoliberalizm, eurosceptycyzm 7 marca 2015
2 stycznia 2019[iv]
390
Komunistyczna Partia Polski KPP Communist party of Poland (2002).png [32] Krzysztof Szwej marksizm-leninizm, internacjonalizm, egalitaryzm lipiec 2002
9 października 2002
152
Konfederacja Polski Niepodległej KPN [33] Władysław Borowiec neosanacja 1 września 1979
29 maja 2007[v]
261
Kongres Nowej Prawicy KNP Emblem of Nowa Prawica.svg [34] Stanisław Żółtek konserwatywny liberalizm, twardy eurosceptycyzm, regionalizm 9 października 2010
25 marca 2011
307
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów KPEiR [35] Tomasz Mamiński socjaldemokracja, solidaryzm 5 czerwca 1994
10 października 1994
49
Lepsza Polska LP [36] Cezary Stachoń zielona polityka, solidaryzm 9 sierpnia 2010 302
Lewica Razem Razem Lewica razem.png [37] socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny 17 maja 2015
21 lipca 2015
353
Liga Narodowa LN [38] Zbigniew Lipiński narodowa demokracja, konserwatyzm, narodowy liberalizm styczeń 2007
12 stycznia 2017[vi]
331
Liga Obrony Suwerenności LOS [39] Wojciech Podjacki narodowy katolicyzm, narodowa demokracja, eurosceptycyzm, antyglobalizm, solidaryzm 3 maja 2002
26 września 2002
148
Liga Polskich Rodzin LPR LPR logo.svg [40] Witold Bałażak narodowy konserwatyzm, narodowa demokracja, chrześcijańska demokracja 21 kwietnia 2001
30 maja 2001[vii]
53
Liga Samorządowa Pierwsza LSP [41] Ryszard Ziobro 27 lutego 2018 374
Narodowe Odrodzenie Polski NOP [42] Adam Gmurczyk nacjonalizm, narodowy radykalizm, terceryzm, antyglobalizm, twardy eurosceptycyzm 10 listopada 1981
10 stycznia 1998[viii]
58
Normalny Kraj NK [43] Wiesław Lewicki konserwatywny liberalizm, antykomunizm styczeń 2015
30 kwietnia 2015
346
Obrona Narodu Polskiego ONP [44] Tadeusz Mazanek narodowy katolicyzm, nacjonalizm, narodowy konserwatyzm, twardy eurosceptycyzm 29 listopada 2006[ix] 257
Odpowiedzialność [45] Leszek Samborski konserwatywny liberalizm, twardy eurosceptycyzm, regionalizm grudzień 2018
15 marca 2019
396
Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska ONP-LP [46] Stanisław Bujnicki konserwatyzm, narodowy katolicyzm 15 czerwca 2000
7 lutego 2005[x]
213
Partia Chłopska PCh [47] Krzysztof Filipek agraryzm, eurosceptycyzm 2017
3 kwietnia 2018
370
Partia Kierowców PK [48] Lech Kędzierski liberalizm, eurosceptycyzm grudzień 2018
18 marca 2019
391
Partia Rozwoju PR [49] Arnold Buzdygan 2004
27 lipca 2011[xi]
310
Partia Wolności PW [50] Anna Karbowska konserwatywny liberalizm 6 lipca 2015 355
Partia Zieloni Zieloni Partia Zieloni - logo.jpg [51] Marek Kossakowski, Małgorzata Tracz zielona polityka, feminizm, pacyfizm, proeuropeizm 6 września 2003
23 lutego 2004
182
Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów Piast-JMEN [52] Eugeniusz Maciejewski agraryzm, konserwatyzm 31 lipca 2015 351
Polska Lewica PL [53] Jacek Zdrojewski socjaldemokracja 5 stycznia 2008
8 lutego 2008
279
Polska Nas Potrzebuje PNP [54] Dariusz Grabowski konserwatywny liberalizm, agraryzm 2018
5 lipca 2019
402
Polska Partia Internetowa PPI [55] Piotr Zemelka socjalliberalizm, proeuropeizm 2010
18 kwietnia 2019[xii]
398
Polska Partia Ochrony Zwierząt PPOZ Andrzej Olszewski zielona polityka 2014
21 listopada 2018
388
Polska Partia Piratów P3 Pirate Party of Poland logo RGB.svg [56] Michał Dydycz demokracja płynna 2006
21 stycznia 2013[xiii]
328
Polska Partia Socjalistyczna PPS Logo PPS.svg [57] Wojciech Konieczny socjalizm demokratyczny 28 października 1990[xiv]
5 stycznia 1998[xv]
4
Polska Patriotyczna Polska P. [58] Paweł Ziemiński narodowy katolicyzm, konserwatyzm, solidaryzm, twardy eurosceptycyzm, antysyjonizm 19 lutego 2010[xvi] 296
Polska Wspólnota Narodowa PWN [59] Bolesław Tejkowski nacjonalizm, antyglobalizm, panslawizm, twardy eurosceptycyzm 12 grudnia 1990 48
Polski Ruch Monarchistyczny PRM [60] Leszek Wierzchowski monarchizm 22 kwietnia 2005[xvii] 229
Polskie Stronnictwo Demokratyczne PSD [61] Andrzej Krupienicz chrześcijańska demokracja 18 maja 2013
13 czerwca 2013
330
Porozumienie Polskie PP [62] Jan Łopuszański narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm 23 kwietnia 1999
14 grudnia 1999
90
Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska Przedsiębiorcza RP [63] Robert Krzemiński 11 lutego 2015 341
Przymierze Ludowo-Narodowe PLN [64] Marian Barański narodowy katolicyzm, agraryzm, eurosceptycyzm 2001 113
Ruch 11 Listopada Ruch 11/11 [65] Michał Fałek narodowa demokracja, narodowy liberalizm, twardy eurosceptycyzm, chrześcijańska prawica 11 listopada 2017
9 lutego 2018
383
Ruch Katolicko-Narodowy RKN [66] Małgorzata Romanowicz narodowy katolicyzm, eurosceptycyzm 14 grudnia 1997
16 czerwca 1998
76
Ruch Prawdziwa Europa RPE [67] Mirosław Piotrowski narodowy katolicyzm, narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm 2018
14 lutego 2019
393
Ruch Sprawiedliwości Społecznej RSS [68] Piotr Ikonowicz socjalizm demokratyczny 2 maja 2014
5 września 2014
336
Samoobrona Samoobrona Logo.svg [69] Lech Kuropatwiński lewica narodowa, socjalizm chrześcijański, agraryzm, socjaldemokracja, socjalliberalizm 28 stycznia 2010 298
Samoobrona Odrodzenie SO [70] agraryzm, narodowy katolicyzm 2012[xviii]
10 stycznia 2013
321
Socjaldemokracja Polska SDPL [71] Wojciech Filemonowicz socjaldemokracja, proeuropeizm 26 marca 2004
19 kwietnia 2004
191
Stronnictwo Demokratyczne SD [72] Paweł Piskorski centryzm, socjalliberalizm, proeuropeizm 15 kwietnia 1939
30 sierpnia 1990
2
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP „Ojcowizna” RP [73] Kazimierz Chorzępa agraryzm, narodowy konserwatyzm 30 kwietnia 2013[xix] 327
Stronnictwo Narodowe SN [74] Leszek Bubel nacjonalizm, konserwatyzm, panslawizm, twardy eurosceptycyzm, antyglobalizm, korporacjonizm 21 czerwca 2004 203
Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana SND [75] Ludwik Wasiak narodowa demokracja, nacjonalizm 13 kwietnia 2005 215
Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii SPPiP [76] Zenon Miller 9 sierpnia 2011 315
Stronnictwo „Piast” „Piast” Stronnictwo piast.jpg [77] Romuald Zgrzywa chrześcijańska demokracja, agraryzm 15 października 2007[xx] 277
Stronnictwo Polska Racja Stanu SPRS [78] Józef Kurecki narodowy katolicyzm, solidaryzm 26 lipca 2005[xxi] 234
Stronnictwo Pracy SP [79] Zbigniew Wrzesiński chrześcijańska demokracja 2000[xxii]
7 września 2004[xxiii]
196
Śląska Partia Regionalna ŚPR [80] Rafał Adamus regionalizm, centryzm 21 czerwca 2017
12 kwietnia 2018
379
Ślonzoki Razem ŚR [81] Leon Swaczyna regionalizm 2017
25 maja 2018
376
Twój Ruch TR Logo TwojRuch.png [82] Marzenna Karkoszka, Kamil Żebrowski socjalliberalizm, antyklerykalizm[2], proeuropeizm 6 października 2013
15 listopada 2013[xxiv]
313
Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych UPUM [83] Aleksander Podolski monarchizm, konserwatywny liberalizm 2 lipca 2002[xxv] 136
Unia Pracy UP Arbeitsunion-Logo.svg [84] Waldemar Witkowski socjaldemokracja 7 czerwca 1992
21 stycznia 1998[xxvi]
62
Wolność i Równość WiR [85] Piotr Musiał socjaldemokracja, proeuropeizm 20 marca 2005
15 czerwca 2005
227
Wspólnota [86] Andrzej Anusz solidaryzm 8 lipca 2014 335
Zgoda [87] Stanisław Żółtek agraryzm, konserwatywny liberalizm, eurosceptycyzm czerwiec 2019
25 lipca 2019[xxvii]
395
Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin ZChR [88] Bogusław Rogalski narodowy konserwatyzm 10 lipca 2015 359
Związek Słowiański ZS [89] Zbigniew Adamczyk neoslawizm, agraryzm 3 sierpnia 2006 253

Uwagi

 1. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 2 grudnia 1997.
 2. Data przerejestrowania Polskiego Porozumienia Przedsiębiorczości i Pracy, które zostało zarejestrowane 20 stycznia 2006.
 3. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 17 września 2015.
 4. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 21 kwietnia 2015.
 5. Po raz ostatni.
 6. Data przerejestrowania Tak dla Polski, zarejestrowanego 19 lutego 2014. LN do 27 kwietnia 2013 działała jako Ruch Ludowo-Narodowy i pod tą nazwą zarejestrowana była od 11 stycznia 2007 do 10 grudnia 2014.
 7. Data przerejestrowania Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, które zostało zarejestrowane 23 maja 1991.
 8. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 22 kwietnia 1992.
 9. Po raz ostatni. Jako Samoobronę Narodu Polskiego partię zarejestrowano 15 czerwca 2005.
 10. Po raz ostatni. Jako Ligę Polską – Organizację Narodu Polskiego partię zarejestrowano 25 października 2000.
 11. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 17 listopada 2004 lub przed 2002.
 12. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 24 września 2010.
 13. Po raz ostatni. Jako Partię Piratów partię zarejestrowano 29 listopada 2007.
 14. W obecnej formie.
 15. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partia została zarejestrowana około 1990.
 16. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 21 listopada 2008.
 17. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 30 sierpnia 1991.
 18. W obecnej formie. Poprzednio partia istniała w latach 2007–2008.
 19. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 10 listopada 2004.
 20. Po raz ostatni. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” partię zarejestrowano 28 marca 2006.
 21. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 30 maja 2000.
 22. W obecnej formie.
 23. Po raz ostatni. Na początku lat 2000. zostało przerejestrowane z Chrześcijańskiej Demokracji – Stronnictwa Pracy zarejestrowanego 15 czerwca 1994.
 24. Data przerejestrowania Ruchu Palikota, który został zarejestrowany 1 czerwca 2011.
 25. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 17 kwietnia 1997.
 26. Po raz ostatni. Po raz pierwszy partię zarejestrowano 3 września 1992.
 27. Data przerejestrowania PolEXIT-u, który został zarejestrowany 14 marca 2019.

Partie historyczne

Niektóre nieistniejące już partie i ugrupowania III Rzeczypospolitej

Partie w PRL

Partie władzy:

Partie opozycyjne:

Partie działające na emigracji:

Partie istniejące od wybuchu II wojny światowej do końca lat 40. XX wieku

Partie i ugrupowania II Rzeczypospolitej

Partie i ugrupowania w okresie zaborów

Koalicje partii politycznych

Koalicje III Rzeczypospolitej

Koalicje w PRL

Koalicje w II Rzeczypospolitej

Koalicje w okresie zaborów

Historyczny zarys preferencji politycznych Polaków

Preferencje partyjne w latach 1996–2008 według badań ze strony internetowej CBOS
Preferencje partyjne w latach 1996–2008 według badań ze strony internetowej CBOS

Zobacz też

Przypisy

 1. Wykaz partii politycznych. pkw.gov.pl.
 2. a b c d e f Parties and Elections in Europe: Poland (ang.). parties-and-elections.eu.
 3. Marcinkiewicz: program PiS to solidaryzm, także w służbie zdrowia. wyborcza.pl, 6 października 2005.
 4. Jarosław Szczepański: Raport z badania Trójkąt ideologiczny. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2015, s. 38. ISBN 978-83-63183-98-1.
 5. Nie figuruje w internetowym wykazie partii politycznych, jednak została zarejestrowana (Konfederacja zarejestrowana jako partia. „Subwencja nie jest dla nas najważniejsza”. polsatnews.pl, 27 lipca 2019.).
 6. Nie figuruje w internetowym wykazie partii politycznych, jednak została zarejestrowana (Sprawozdanie finansowe partii za 2015 rok.) – choć prawomocnej rejestracji partii pod tą nazwą odmówił sąd (Kłopoty partii KORWiN. Sąd: Ona nie istnieje. dorzeczy.pl, 11 lutego 2019.).
 7. Nie figuruje w internetowym wykazie partii politycznych, jednak została zarejestrowana (Sprawozdanie finansowe partii za 2018 rok.).
 8. Nadal figuruje w internetowym wykazie partii politycznych, jednak została rozwiązana (Teraz! koniec. rp.pl, 4 lipca 2019.).
Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Partie_polityczne_w_Polsce