Nowoczesna

Nowoczesna
Ilustracja
Skrót .N
Przewodniczący Katarzyna Lubnauer
Data założenia 31 maja 2015
Ideologia polityczna liberalizm, proeuropeizm
Poglądy gospodarcze wolny rynek, kapitalizm, liberalizm gospodarczy
Liczba członków 4160 (czerwiec 2018)[1]
Członkostwo
międzynarodowe
Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Młodzieżówka Forum Młodych Nowoczesnych
Barwy

     błękit

Obecni posłowie
14 / 460
Obecni senatorowie
0 / 96
Obecni eurodeputowani
0 / 51
Obecni radni wojewódzcy
29 / 552
Strona internetowa
Posłowie Nowoczesnej podczas szkolenia dla nowo wybranych posłów w Sali Posiedzeń Sejmu (3 listopada 2015). Od lewej: 1. rząd: Joanna Schmidt, Adam Cyrański; 2. rząd: Mirosław Pampuch, Krzysztof Truskolaski, Marta Golbik; 3. rząd: Adam Szłapka, Monika Rosa, Ewa Lieder; 4. rząd: Jerzy Meysztowicz, Radosław Lubczyk; 5. rząd: Paweł Pudłowski, Zbigniew Gryglas; 6. rząd: Kornelia Wróblewska

Nowoczesna (zapis stylizowany: .Nowoczesna, .N) – polska partia polityczna o charakterze centrowym oraz gospodarczo i obyczajowo liberalnym[2], powołana w 2015 przez Ryszarda Petru. Międzynarodowo od czerwca 2016 należy do Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)[3]. Do 25 listopada 2017 pełna nazwa partii brzmiała „Nowoczesna Ryszarda Petru”.

Historia

Powstanie stowarzyszenia o nazwie NowoczesnaPL ogłosił w kwietniu 2015 Ryszard Petru, ówczesny przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich[4]. 31 maja 2015 w Warszawie na Torwarze odbyła się konwencja założycielska[5], na której według informacji organizatorów zebrało się około 6 tysięcy osób[4]. Przewodniczący przedstawił wówczas założenia programowe stowarzyszenia, deklarując jednocześnie możliwość wystawienia kandydatów w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Przemawiali także m.in. Wadim Tyszkiewicz – prezydent Nowej Soli, Rafał Brzoska – założyciel InPostu, Adam Kądziela – przewodniczący Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Karolina Wigura – szefowa działu politycznego „Kultury Liberalnej” czy Joanna Scheuring-Wielgus – radna Torunia i działaczka społeczna[4][6].

W związku z kontrowersjami związanymi z nazwą stowarzyszenia (jako podobną do Fundacji Nowoczesna Polska Jarosława Lipszyca)[7], a także trudnością z rejestracją stowarzyszenia w Warszawie[8], zdecydowano się na zmianę nazwy na „Nowoczesna”. Fundację Nowoczesna RP[9] oraz stowarzyszenie Nowoczesna (2 lipca)[10][11] zarejestrowano w Rzeszowie. Partię zarejestrowano 25 sierpnia pod pełną nazwą „Nowoczesna Ryszarda Petru”[12].

Z ugrupowaniem związali się m.in. Wadim Tyszkiewicz[13][14] (który został wiceprezesem stowarzyszenia), Paweł Rabiej[15] czy Jerzy Meysztowicz[16]. Do Nowoczesnej przystąpili w 85% (według ugrupowania) osoby nie należące wcześniej do partii politycznych, a spośród innych osób głównie byli działacze Unii Wolności, Platformy Obywatelskiej oraz Partii Demokratycznej.

28 sierpnia partia zaprezentowała liderów swoich list wyborczych[12], którymi zostali m.in. Ryszard Petru, Jerzy Meysztowicz, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Mieszkowski. W jesiennych wyborach parlamentarnych zarejestrowała listy do Sejmu we wszystkich okręgach[17]. W 16 ze 100 okręgów zarejestrowała kandydatów do Senatu[18]. 19 września odbył się kongres programowy ugrupowania[19]. Partia zdobyła 7,6% głosów[20] i wprowadziła do Sejmu 28 posłów[21]. Wszyscy uzyskali mandaty poselskie po raz pierwszy[22]. W Senacie Nowoczesna nie uzyskała mandatów.

Wicemarszałkiem Sejmu z ramienia Nowoczesnej została Barbara Dolniak. W grudniu 2015 do klubu poselskiego Nowoczesnej dołączył dotychczasowy poseł klubu Kukiz’15[23]. 23 marca 2016 wiceprzewodniczącymi partii zostali Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz i Joanna Schmidt[24]. W następnym miesiącu powstał klub Nowoczesnej w radzie Wrocławia (utworzony przez byłych radnych PO), który znalazł się w koalicji współrządzącej miastem (wraz z radnymi związanymi z Rafałem Dutkiewiczem i PO – która po kilku miesiącach opuściła koalicję)[25]. W następnym miesiącu Nowoczesna przystąpiła do koalicji Wolność Równość Demokracja, powołanej pod patronatem Komitetu Obrony Demokracji (będąc w niej najsilniejszym podmiotem politycznym)[26]. W tym samym roku (w czerwcu i w listopadzie) do klubu poselskiego Nowoczesnej przeszli dwaj posłowie PO[27][28].

22 września 2016 Sąd Najwyższy oddalił skargę partii i podtrzymał decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego z wyborów w 2015 w wyniku niezgodnego z prawem przelania 2 mln złotych z konta partii na konto komitetu wyborczego[29]. Nowoczesna straciła na rzecz Skarbu Państwa zakwestionowaną przez PKW kwotę, a także 75% (4,65 mln zł) rocznej subwencji na działalność partii politycznych i 75% dotacji podmiotowej, którą miała otrzymać w związku ze zdobytymi mandatami poselskimi[30]. Odpowiedzialny za błędny przelew Michał Pihowicz zrezygnował z funkcji skarbnika partii[29][31].

W kwietniu 2017 Nowoczesną opuściło czworo posłów, którzy przeszli do klubu parlamentarnego PO[32]. W tym samym miesiącu Ryszard Petru ustąpił z funkcji przewodniczącego klubu poselskiego, a zastąpiła go Katarzyna Lubnauer[33]. W październiku tego samego roku z Nowoczesnej odszedł konserwatywny poseł Zbigniew Gryglas, ze względu na różnice m.in. w kwestiach światopoglądowych[34] (w listopadzie współtworzył on partię Porozumienie, zostając jej wiceprezesem[35]).

25 listopada 2017 odbyła się konwencja wyborcza partii, na której ponad 300 delegatów dokonało wyboru nowych władz ugrupowania partii, sądu koleżeńskiego oraz komisji rewizyjnej. Zmieniono także pełną nazwę partii z „Nowoczesna Ryszarda Petru” na „Nowoczesna”. Nową przewodniczącą partii została Katarzyna Lubnauer, która wygrała w głosowaniu z dotychczasowym szefem Ryszardem Petru 149:140 (wcześniej poparcia udzielili jej Kamila Gasiuk-Pihowicz, Paweł Pudłowski i Piotr Misiło, którzy początkowo także zgłosili zamiar kandydowania)[36].

16 grudnia 2017 partia wybrała nowy, poszerzony zarząd[37], a także powołała radę polityczną, na czele której stanął Paweł Rabiej. 3 stycznia 2018 na wiceprzewodniczących partii wybrani zostali Kamila Gasiuk-Pihowicz, Tadeusz Grabarek, Jerzy Meysztowicz (ponownie) i Witold Zembaczyński[38], zaś sześć dni później Kamila Gasiuk-Pihowicz zastąpiła Katarzynę Lubnauer na stanowisku przewodniczącego klubu poselskiego Nowoczesnej[39].

11 stycznia troje posłów – Krzysztof Mieszkowski, Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt – zawiesiło członkostwo w klubie, w proteście wobec opuszczenia przez 10 posłów Nowoczesnej głosowania nad skierowaniem do prac w komisji obywatelskiego projektu dotyczącego zmian w prawie dotyczącym aborcji[40] (odwiesili je 1 lutego). Jeden z tych posłów – Adam Cyrański – tego samego dnia wystąpił z partii[41]. 24 lutego tego samego roku z partii odszedł kierujący dotychczas jej młodzieżówką Adam Kądziela[42].

7 marca 2018 Nowoczesna podpisała porozumienie o wspólnym starcie do sejmików województw w wyborach samorządowych w tym samym roku z Platformą Obywatelską (wcześniej obie partie przedstawiły wspólny manifest)[43]. Przyjęło ono potem nazwę „Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”.

9 maja tego samego roku Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt wystąpiły z partii[44]. Dwa dni później Nowoczesną opuścił jej założyciel Ryszard Petru[45]. Cała trójka założyła następnie koło poselskie Liberalno-Społeczni oraz przystąpiła do tworzenia partii, która powstała w listopadzie i przyjęła nazwę Teraz! (rozwiązała się jeszcze przed końcem kadencji parlamentu, w lipcu 2019).

W przeprowadzonych 21 października wyborach samorządowych Nowoczesna startowała wspólnie z PO w ramach Koalicji Obywatelskiej na terenie całego kraju, nie powołując własnego komitetu; jej kandydaci startowali ponadto pod szyldami lokalnych komitetów. Czworo członków Nowoczesnej kandydowało na prezydentów miast – w Siedlcach, Lubinie, Zamościu i Nowej Soli (w której Wadim Tyszkiewicz w I turze uzyskał reelekcję). Działacze Nowoczesnej wygrali wybory na burmistrzów Białogardu i Twardogóry. Przedstawiciele partii zdobyli ponad 200 mandatów radnych, w tym w ramach KO około 30 w 14 sejmikach[46]. W 8 województwach Nowoczesna weszła w skład koalicji rządzącej – przy czym jedynie w województwie pomorskim jej przedstawicielka zasiadła w zarządzie województwa. Szef rady politycznej partii Paweł Rabiej został powołany na wiceprezydenta stołecznej Warszawy[47].

W listopadzie 2018 na skutek niezadowolenia z koalicji z PO odeszli z partii niemal wszyscy członkowie w województwie podkarpackim[48] (dotychczasowa szefowa tamtejszych struktur wraz z ich częścią przystąpiła do Teraz![49], podobnie jak grupa działaczy w województwie zachodniopomorskim, którzy także opuścili Nowoczesną[50][51]). 30 listopada usunięty z partii i jej klubu poselskiego został Piotr Misiło[52].

5 grudnia tego samego roku, po braku zgody klubu poselskiego Nowoczesnej na powołanie wspólnego klubu parlamentarnego z PO, 6 posłów Nowoczesnej (przewodnicząca klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz, a także Elżbieta Stępień, Kornelia Wróblewska oraz trzej posłowie, którzy dołączyli do ugrupowania w trakcie kadencji) wraz z Piotrem Misiłą dołączyło do klubu PO, który przyjął nazwę „Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska”[53]. Posłowie, którzy opuścili klub Nowoczesnej, przestali być członkami partii[54] (nie należał do niej Marek Sowa). Dzień później formalnie do klubu PO-KO przeszedł także Krzysztof Truskolaski, w związku z czym Nowoczesna utraciła klub i powołała 14-osobowe koło poselskie, na czele którego początkowo stanęła przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer, jednak następnego dnia na jego przewodniczącego wybrano Pawła Pudłowskiego[55]. 13 grudnia partia powołała jednak ponownie klub poselski (pod przewodnictwem Pawła Pudłowskiego), którego nowym członkiem został (w wyniku porozumienia trzech partii) Jacek Protasiewicz – I wiceprzewodniczący Unii Europejskich Demokratów, współtworzącej klub PSL-UED[56].

8 grudnia 2018 Nowoczesna powołała radę samorządową, na czele której stanął prezydent Wrocławia, bezpartyjny Jacek Sutryk (wybrany jako kandydat KO z rekomendacji Nowoczesnej)[57].

Na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 Nowoczesna współtworzyła Koalicję Europejską wraz z PO, Polskim Stronnictwem Ludowym, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Partią Zieloni. Obsadziła najmniej spośród członków KE miejsc na listach, wystawiając 8 kandydatów (wśród nich znaleźli się m.in. posłowie Paweł Pudłowski, Krzysztof Mieszkowski i Ewa Lieder)[58]. W wyborach, które odbyły się 26 maja, członkowie Nowoczesnej zdobyli łącznie 52 951 głosów (0,39% w skali kraju, 1,01% w ramach KE). Największe poparcie – 19 838 wyborców – zdobył startujący w okręgu dolnośląsko-opolskim Krzysztof Mieszkowski. Żaden z kandydatów partii nie zdobył mandatu w Parlamencie Europejskim.

8 czerwca 2019 podczas wspólnego posiedzenia rad krajowych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zadeklarowano chęć powołania wspólnego klubu parlamentarnego tych partii oraz wspólnego startu w wyborach parlamentarnych w 2019[59]. Pięć dni później posłowie Nowoczesnej (z wyjątkiem Radosława Lubczyka i Marka Rucińskiego, którzy zostali posłami niezrzeszonymi, a także Jacka Protasiewicza z UED, który dzień wcześniej powrócił do klubu PSL-UED) przystąpili do klubu PO-KO[60]. 4 lipca 2019 Radosław Lubczyk przystąpił do klubu PSL-Koalicja Polska[61].

18 lipca 2019 przewodniczący PO Grzegorz Schetyna poinformował, że mająca startować w wyborach parlamentarnych w tym samym roku Koalicja Obywatelska – oprócz PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej (która w czasie wyborów samorządowych startowała w ramach KO jako stowarzyszenie) – nie będzie opierać się na środowiskach partyjnych (nie zdecydowano się na sojusz z SLD ani Wiosną, po tym jak udziału w szerokiej koalicji odmówiło PSL, ogłaszając start pod własnym szyldem w ramach Koalicji Polskiej). Zaproszono natomiast do współpracy samorządowców i organizacje pozarządowe, którym zaproponowano 20% miejsc na listach[62]. Do koalicji przystąpiła także Partia Zieloni. Jedynym liderem okręgowej listy KO był Witold Zembaczyński na Opolszczyźnie. W wyborach KO zajęła 2. miejsce, uzyskując w wyborach do Sejmu 27,4% głosów. Spośród 134 uzyskanych przez KO mandatów poselskich, przedstawiciele Nowoczesnej uzyskali 8 (zdobyli je Barbara Dolniak, Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Mieszkowski, Monika Rosa, Mirosław Suchoń, Adam Szłapka i Witold Zembaczyński). Ponadto z listy PSL reelekcję uzyskał należący formalnie do Nowoczesnej Radosław Lubczyk. W Senacie mandaty uzyskało dwóch kandydatów związanych z Nowoczesną – startujący z ramienia KO Beniamin Godyla oraz startujący z własnego komitetu Wadim Tyszkiewicz.

Program

13 listopada 2015 Ryszard Petru ogłosił główne zasady programowe ugrupowania, określone przez media mianem Dekalog Nowoczesnej. Brzmi on następująco:

Quote-alpha.png

Nowoczesna rozpoczyna pierwszą kadencję w Sejmie. W swoich działaniach i pracach parlamentarnych będziemy:

 1. Zawsze kierować się interesem obywateli.
 2. Konsekwentnie proponować wizję nowoczesnego państwa i gospodarki.
 3. Popierać obniżanie podatków i zwiększenie wolności gospodarczej.
 4. Opowiadać się za wzmocnieniem pozycji Polski w Europie, a nie osłabianiem jej.
 5. Wspierać rozwiązania zwiększające sprawność i jakość państwa.
 6. Zwalczać przywileje władzy i grup społecznych.
 7. Chronić neutralność światopoglądową państwa.
 8. Racjonalnie, a nie ideologicznie podchodzić do problemów.
 9. Poszukiwać rozwiązań, a nie wchodzić w spory.
 10. Odważnie proponować rozwiązania, które mają sens i przynoszą skutek[63].

Główne założenia programowe Nowoczesnej[64]:

Niektórzy politycy Nowoczesnej wspierają równość małżeństw[67].

Działacze

Zobacz też kategorię: Politycy Nowoczesnej.
Ryszard Petru – założyciel i przewodniczący Nowoczesnej w latach 2015–2017
Katarzyna Lubnauer – przewodnicząca Nowoczesnej (od 2017)
Kamila Gasiuk-Pihowicz – szefowa klubu Nowoczesnej w 2018
Paweł Pudłowski – szef klubu Nowoczesnej od grudnia 2018

Zarząd

Przewodnicząca:

Wiceprzewodniczący:

Sekretarz generalny:

Skarbnik:

Rzecznik prasowy:

Pozostali członkowie:

Przewodniczącym Rady Politycznej partii jest Paweł Rabiej, a przewodniczącym Rady Samorządowej bezpartyjny Jacek Sutryk.

Posłowie VIII kadencji

Byli posłowie Nowoczesnej na Sejm VIII kadencji:

Przewodniczący Nowoczesnej

Przewodniczący klubu i koła poselskiego Nowoczesnej

Klub
Koło

Liczba członków

Liczba członków Nowoczesnej
Rok Liczba członków
grudzień 2015 250[68]
styczeń 2016 1,2 tys.[69]
styczeń 2016 ponad 2 tys.[70]
marzec 2016 3 tys.[71]
maj 2016 3,5 tys.[72]
wrzesień 2016 4 tys.[73]
październik 2016 4,2 tys.[74]
styczeń 2017 ponad 5 tys.[75]
wrzesień 2017 6 tys.[76]
czerwiec 2018 4160[1]

Przypisy

 1. a b Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – liczba członków Nowoczesnej. [dostęp 20 sierpnia 2018].
 2. Parties and Elections in Europe: Poland (ang.). parties-and-elections.eu. [dostęp 19 sierpnia 2016].
 3. Ciudadanos, Nowoczesna, Naša stranka and Civic Position join ALDE Party (ang.). aldeparty.eu. [dostęp 24 marca 2018].
 4. a b c NowoczesnaPL: uwolnić gospodarkę, zmienić system ubezpieczeń społecznych. bankier.pl, 31 maja 2015. [dostęp 1 czerwca 2015].
 5. Czarnecki: Ryszard Petru odnosi się do idei dawnej Unii Wolności, czyli politycznego trupa. gazetaprawna.pl, 31 maja 2015. [dostęp 20 sierpnia 2018].
 6. NowoczesnaPL – Co powinniśmy wiedzieć o ugrupowaniu Ryszarda Petru. gazeta.pl, 31 maja 2015. [dostęp 1 czerwca 2015]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 7. Spór o nazwę inicjatywy Petru. To „raczej reklama dla mało znanej fundacji”. tvn24.pl, 1 czerwca 2015. [dostęp 7 września 2015].
 8. Petru wietrzy spisek w sprawie rejestracji Nowoczesnej. „Nie wierzę, że to przypadek”. dziennik.pl, 19 czerwca 2015. [dostęp 7 września 2015].
 9. Kontakt. nowoczesnapl.org. [dostęp 1 czerwca 2016].
 10. Stowarzyszenie Nowoczesna z siedzibą w Rzeszowie. radio.rzeszow.pl, 23 lipca 2015. [dostęp 8 listopada 2015]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-06-11)].
 11. Informacje w wyszukiwarce podmiotów KRS. [dostęp 8 listopada 2015].
 12. a b „Osoby, których nie znacie z pyskówek telewizyjnych”. Nowoczesna pokazała „jedynki”. tvn24.pl, 28 sierpnia 2015. [dostęp 7 września 2015].
 13. Piotr Bakselerowicz: Kto pójdzie pod rękę z Ryszardem Petru? Wadim Tyszkiewicz i.... gazeta.pl, 15 czerwca 2015. [dostęp 7 września 2015].
 14. Wadim Tyszkiewicz: Wybrałem NowoczesnaPL. mpolska24.pl, 2 czerwca 2015. [dostęp 7 września 2015].
 15. Kamil Sikora: Gdzie jest Petru i NowoczesnaPL? „Jeździmy po Polsce, budujemy struktury, program już w lipcu”. natemat.pl, 26 czerwca 2015. [dostęp 19 września 2015].
 16. Jerzy Meysztowicz: „Ryszard Petru wie, jak zmienić Polskę, bo ma doświadczenie”. radiokrakow.pl, 1 czerwca 2015. [dostęp 10 czerwca 2015].
 17. Wykaz komitetów wyborczych. pkw.gov.pl. [dostęp 19 września 2015].
 18. Wykaz komitetów wyborczych. pkw.gov.pl. [dostęp 19 września 2015].
 19. Petru: 16 proc. PIT, CIT i VAT, koniec przywilejów emerytalnych, przejrzyste prawo. Kongres programowy Nowoczesnej. polskieradio.pl, 19 września 2015. [dostęp 19 września 2015].
 20. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 października 2015 r. o zbiorczych wynikach głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju. pkw.gov.pl, 26 października 2015.
 21. Serwis PKW – Wybory 2015. [dostęp 4 listopada 2015].
 22. Klub Poselski Nowoczesna. „Kronika Sejmowa”, s. 20, 16 listopada 2015. 
 23. Poseł Kukiza opuścił klub. Przez oświadczenie majątkowe. I... przeszedł do Nowoczesnej. gazeta.pl, 21 grudnia 2015. [dostęp 21 grudnia 2015]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-01-17)].
 24. Nowoczesna z nowymi wiceprzewodniczącymi. nowoczesna.org. [dostęp 9 stycznia 2018].
 25. Klub Nowoczesnej w Radzie Miejskiej Wrocławia. nowoczesna.org, 25 kwietnia 2016. [dostęp 20 lipca 2016].
 26. Manifest Koalicji Wolność Równość Demokracja. ruchkod.pl, 6 maja 2016. [dostęp 5 września 2016].
 27. Jaros przechodzi do Nowoczesnej. wyborcza.pl, 13 czerwca 2016. [dostęp 13 czerwca 2016].
 28. Poseł Marek Sowa przeszedł z Platformy Obywatelskiej do klubu Nowoczesnej. polskieradio.pl, 16 listopada 2016. [dostęp 16 listopada 2016].
 29. a b Nowoczesna bez państwowej dotacji. „Gazeta Wyborcza”, s. 5, 23 września 2016. 
 30. To tylko „uchybienie”, a Nowoczesna straci miliony. Sąd Najwyższy oddalił jej skargę na decyzję PKW. gazeta.pl, 22 września 2016. [dostęp 1 października 2016]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 31. Nowoczesna. Nowy skarbnik. „Gazeta Wyborcza”, s. 3, 29 września 2016. 
 32. Sławomir Neumann potwierdza. Posłowie Nowoczesnej trafią do PO. radiozet.pl, 12 kwietnia 2017. [dostęp 13 kwietnia 2017].
 33. Rekonstrukcja Nowoczesnej. Lubnauer nową szefową klubu. tvp.info.pl, 26 kwietnia 2017. [dostęp 26 kwietnia 2017].
 34. Zbigniew Gryglas odchodzi z Nowoczesnej. rp.pl, 9 października 2017. [dostęp 12 października 2017].
 35. „Porozumienie” stało się faktem. rp.pl, 4 listopada 2017. [dostęp 8 listopada 2017].
 36. Lubnauer nową szefową Nowoczesnej. Pokonała Petru. polsatnews.pl, 25 listopada 2017. [dostęp 25 listopada 2017].
 37. Nowoczesna wybrała nowy zarząd. tvn24.pl. [dostęp 9 stycznia 2018].
 38. Lubnauer wybrała wiceprzewodniczących partii. Nie ma wśród nich Petru. tvn24.pl, 3 stycznia 2018. [dostęp 3 stycznia 2018].
 39. Gasiuk-Pihowicz nową szefową klubu Nowoczesnej. onet.pl. [dostęp 9 stycznia 2018].
 40. Troje posłów Nowoczesnej zawiesza członkostwo w partii. „Nie zapisywałam się do Średniowiecznej”. wprost.pl, 11 stycznia 2018. [dostęp 12 stycznia 2018].
 41. Angelina Kosiek: Poseł Adam Cyrański zrezygnował z członkostwa w Nowoczesnej. „Decyzja nieodpowiedzialna”. wyborcza.pl, 11 stycznia 2018. [dostęp 12 stycznia 2018].
 42. Kądziela odchodzi z Nowoczesnej. Zostaje w biurze poselskim Petru. onet.pl, 25 lutego 2018. [dostęp 25 lutego 2018].
 43. PO i Nowoczesna razem do wyborów. Schetyna i Lubnauer podpisali porozumienie. wprost.pl, 7 marca 2018. [dostęp 23 marca 2018].
 44. Łukasz Rogojsz: Scheuring-Wielgus i Schmidt odchodzą z Nowoczesnej. gazeta.pl, 9 maja 2018. [dostęp 9 maja 2018].
 45. Paweł Kośmiński: Ryszard Petru odchodzi z Nowoczesnej. „To moje dziecko, ale dziś już podąża swoją własną drogą”. wyborcza.pl, 11 maja 2018. [dostęp 2018-05-11].
 46. Nowoczesna podsumowuje kampanię wyborczą. radiolodz.pl, 30 października 2018. [dostęp 2018-10-30].
 47. Paweł Rabiej Wiceprezydentem Warszawy. nowoczesna.org, 25 listopada 2018. [dostęp 2018-12-04].
 48. Koniec Nowoczesnej na Podkarpaciu?. radio.rzeszow.pl, 16 listopada 2018. [dostęp 2018-11-16].
 49. Anna Skiba jest już w nowej partii. Przystąpiła do Teraz! Ryszarda Petru. rzeszow-news.pl, 17 listopada 2018. [dostęp 2018-11-17].
 50. Politycy Nowoczesnej z Pomorza Zachodniego masowo odchodzą. Wracają do Petru i dołączają do Teraz!. gazeta.pl, 29 listopada 2018. [dostęp 2018-12-04].
 51. Byli działacze Nowoczesnej przechodzą do partii Teraz! „Sercem jesteśmy z Ryszardem Petru”. wyborcza.pl, 29 listopada 2018. [dostęp 2018-12-04].
 52. Magdalena Nałęcz: Piotr Misiło został wykluczony z Nowoczesnej. „SMS-em”. 30 listopada 2018. [dostęp 2018-12-01].
 53. Koniec klubu Nowoczesnej. Ośmiu posłów z .N przeszło do Platformy Obywatelskiej. polskieradio.pl, 5 grudnia 2018. [dostęp 2018-12-05].
 54. Jakub Krzywiecki: Wypowiedź Katarzyny Lubnauer. 300polityka.pl, 5 grudnia 2018. [dostęp 2018-12-05].
 55. Nowe władze koła Nowoczesnej. interia.pl, 8 grudnia 2018. [dostęp 2018-12-08].
 56. Nowoczesna znów będzie klubem. Protasiewicz przechodzi z PSL-UED do .N. dziennik.pl, 13 grudnia 2018. [dostęp 2018-12-13].
 57. Marcin Rybak: Sutryk pokieruje Radą Samorządową Nowoczesnej. „Nadal jestem bezpartyjny”. gazetawroclawska.pl, 8 grudnia 2018. [dostęp 2018-12-08].
 58. Kandydaci Koalicji Europejskiej PO, PSL, SLD, .N, Zieloni w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019. [dostęp 2019-04-14].
 59. Władze PO i Nowoczesnej za połączeniem klubów i budową bloku na wybory parlamentarne. forsal.pl, 8 czerwca 2019. [dostęp 2019-06-08].
 60. Posłowie Nowoczesnej wstąpili do klubu Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej. polskieradio24.pl, 13 czerwca 2019. [dostęp 2019-06-13].
 61. Powstał klub PSL-Koalicji Polska. Weszli do niego: Biernacki, Tomczak i Lubczyk. dziennik.pl, 14 lipca 2019. [dostęp 2019-07-04].
 62. Schetyna: Znaleźliśmy nową formułę. Nikt tego wcześniej nie robił. tvn24.pl, 18 lipca 2019. [dostęp 2019-07-18].
 63. Ryszard Petru ogłosił „dekalog Nowoczesnej”. onet.pl, 13 listopada 2015. [dostęp 13 listopada 2015].
 64. Nowoczesna chce euro, związków partnerskich, finansowania in vitro z budżetu i świeckiego państwa. nowoczesna.org, 21 maja 2017. [dostęp 22 maja 2017].
 65. a b c d Pytania i odpowiedzi. nowoczesna.org. [dostęp 2 stycznia 2016].
 66. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. sejm.gov.pl. [dostęp 2 stycznia 2016].
 67. Nie tylko związki, ale i małżeństwa?. queer.pl, 5 lipca 2018. [dostęp 15 lipca 2018].
 68. Grzegorz Skowron: Nowoczesna Ryszarda Petru wyrasta na drugą siłę polityczną w naszym kraju. dziennik.pl, 7 grudnia 2015. [dostęp 21 grudnia 2015].
 69. Kamil Sikora: W strukturach .Nowoczesnej wybuchł konflikt. To dla Petru pierwszy egzamin z poważnej polityki. natemat.pl, 6 stycznia 2016. [dostęp stycznia 2016].
 70. Renata Grochal: Coraz więcej chętnych do Nowoczesnej. Zgłaszają się nawet działacze PO. wyborcza.pl, 20 stycznia 2016. [dostęp 20 stycznia 2016].
 71. Michał Kolanko: Monika Rosa w RDC o cofnięciu programu 500+: Za trzy lata będzie problem z tym, aby budżet się domknął. 300polityka.pl, 11 marca 2016. [dostęp 11 marca 2016].
 72. Bartosz Dyląg: Nowoczesna świętuje pierwsze urodziny. Co jej się udało, a co nie?. parlamentarny.pl, 30 maja 2016. [dostęp 1 czerwca 2016].
 73. Michał Kolanko: Petru: W Warszawie Nowoczesna będzie miała własnego kandydata. Liczymy, że PO go poprze w II turze. 300polityka.pl, 7 września 2016. [dostęp 23 września 2016].
 74. Renata Grochal, Sebastian Klauziński: Nowoczesna i Razem na jednym wózku. Jak sobie poradzą bez państwowych pieniędzy?. wyborcza.pl, 19 października 2016. [dostęp 26 października 2016].
 75. Paweł Rabiej: Petru jest twarzą Nowoczesnej. Ufamy mu. rmf24.pl, 20 stycznia 2017. [dostęp 27 stycznia 2017].
 76. W listopadzie Nowoczesna wybierze władze partii. pap.pl, 2 września 2017. [dostęp 3 lutego 2019].

Linki zewnętrzne

Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowoczesna