Księstwo Kurlandii, Semigalii i Piltynia

Duché de Courlande, Semigallia et Pilten
Herzogtum Kurland, Semgallen und Pilten

Księstwo Kurlandii, Semigalii i Piltynia
1812
Flaga
Herb
Flaga Herb
Stolica Mitawa
Ustrój polityczny Księstwo
Typ państwa Państwo zależne od Cesarstwa Francuskiego
Data powstania 20 lipca 1812
Data likwidacji 20 grudnia 1812
Mapa

Księstwo Kurlandii, Semigalii i Piltynia (fr. Duché de Courlande, Semigallia et Piltene, niem. Herzogtum Kurland, Semgallen und Piltene) - krótkotrwałe państwo utworzone przez cesarza Napoleona na terenach obecnej południowo-zachodniej Łotwy, nawiązujące do historycznego Księstwa Kurlandii i Semigalii. Istniało przez kilka miesięcy 1812 roku, u schyłku epoki napoleońskiej.

Zobacz też

Bibliografia

Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Księstwo_Kurlandii,_Semigalii_i_Piltynia