Krainy geograficzne w Polsce

Mapa podstawowych jednostek geograficznych Polski
Mapa mezoregionów fizycznogeograficznych według J. Kondrackiego na tle podziału administracyjnego

Krainy geograficzne w Polsce – podział Polski na obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi. Zostały one usystematyzowane w pasach rzeźby terenu:

  • pas
  • pas
  • pas
  • pas
  • pas
  • pasmłodych gór fałdowania alpejskiego (Karpaty)

Pas kotlin podkarpackich

Pas wyżyn

Pas starych gór (Sudety i Góry Świętokrzyskie)

Pas nizin środkowopolskich

Pas pojezierzy

Pas pobrzeży

Zobacz też

Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krainy_geograficzne_w_Polsce