Kategoria:Rzeki w Polsce

Kategoria grupuje rzeki Polski. Podstawą do zaliczenia cieku wodnego do kategorii rzek jest wykaz wód płynących w Polsce.

Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Rzeki_w_Polsce