Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) został utworzony w 1957 roku. Prowadzone są w nim różnorodne badania z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, genomiki, proteomiki, transkryptomiki.

Instytut posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie biologii, biochemii i biofizyki oraz doktora habilitowanego w zakresie biochemii i biofizyki.

Siedziba Instytutu znajduje się od 1993 roku w Warszawie przy ulicy Pawińskiego 5a w obrębie Kampusu Ochota. Wcześniej pracownie Instytutu były rozrzucone w Warszawie oraz Gdańsku.

Linki zewnętrzne


Original: Original:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Biochemii_i_Biofizyki_PAN